Termeni și condiții

 1. Elemente definitorii

În intelesul prezentului Document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care emite o comandă pe site-ul www.transmisiefinala.ro

nzător: Societatea Comerciala CTH Driving Solutions, persoană juridică de naționalitate română, avănd sediul social în București, Str. Preciziei 32, număr de ordine la Registrul Comerțului J22/2390/2018 şi cod unic de înregistrare fiscală RO39853909

Site: domeniul www.transmisiefinala.ro și subdomeniile acestuia

Bunuri și servicii: orice produs sau serviciu menționat în comandă și care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a încheierii contractului

Contract: contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător și care prevede furnizarea de bunuri sau servicii

Comanda: un document electronic transmis prin intermediul Site-ului și prin care Cumpărătorul îi transmite Vânzătorului intenția de a cumpăra bunuri sau servicii de pe Site

Confirmare de comandă: notificare automată cu titlu informativ, emisă în format electronic, pe care Cumpărătorul o primeste dupa lansarea unei Comenzi pe Site

Conținut: toate informațiile prezentate în format text sau grafic pe Site sau transmise în e-mail-urile de comunicare venite din partea Vânzătorului. Conținutul include: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date

Document: prezentele Termene și Condiții

 

 1. Prevederi contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale și anume telefonic sau prin e-mail.

Confirmarea de comandă, pe care Cumpărătorul o primește în format electronic după lansarea unei comenzi pe Site, are doar rol de informare, nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător și nu marchează momentul încheierii Contractului.

 

Lansarea unei Comenzi pe Site implică, din partea Cumpărătorului, acceptarea integrală a prevederilor Contractului.

 

Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul emite factura fiscală și inștiințează Cumpărătorul prin SMS sau e-mail cu privire la livrarea bunurilor și serviciilor din Comandă. Încheierea contractului nu este condiționată de o comunicare ulterioară din partea Cumpărătorului.

 

În anumite situații, justificate de lipsa de stoc, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea bunurilor din Comandă. Vânzătorul va notifica Cumpărătorul cu privire la această modificare la adresa de e-mail specificată în Comandă.

 

Comenzile pentru care Cumpărătorul a ales achitarea cu Ordin de Plată au o perioadă de valabilitate de 7 zile de la data emiterii Confirmării de comandă. Dacă, după expirarea celor 7 zile, Cumpărătorul nu a efectuat integral plata Comenzii, aceasta este considerată anulată iar Vanzătorul nu mai are obligația să o onoreze chiar dacă a emis factura fiscală.

 

Prezentul Document precum și toate informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site stau la baza Contractului. Acesta va fi completat de către Certificatul de garanție emis de către Vânzător.

 

 1. Politica de vânzare online

Prețurile bunurilor și serviciilor prezentate pe Site în paginile de listing și în paginile de detalii produs sunt exprimate în euro și nu includ T.V.A.

 

Toate informațiile despre bunurile și serviciile afișate pe Site au titlu informativ și nu implică răspunderea contractuală a Vânzătorului. Sunt incluse aici poze, descrieri, grafice, fișiere atașate, comentarii, rating-uri, prezentări multimedia, etc.

 

După 30 zile de la data emiterii Comenzii, Vânzătorul îi va trimite Cumpărătorului prin e-mail un chestionar cu privire la Comanda efectuată pe Site. Vânzătorul își rezervă dreptul de a afișa pe Site datele furnizate de către Cumpărător în chestionar dar se obligă să nu afișeze date cu caracter confidențial sau personal și să folosească datele numai în scopul informării altor posibili Cumpăratori cu privire la caracteristicile bunurilor și serviciilor.

 

 1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Numele, sigla și Conținutul Site-ului sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, folosirea, distribuirea conținutului Site-ului fără acordul scris la proprietarului.

Adresa de e-mail la care oricine poate raporta eventuala încalcare a dreptului de autor sesizată pe site este office@cthparts.ro

 

 1. Comanda

Cumpărătorul poate transmite comenzi prin intermediul Site-ului adăugând bunuri în coșul de cumpărături și apăsând butonul de finalizare comandă după completarea formularului de comandă. O comandă este considerată finalizată doar în momentul generării Confirmării de comandă. Simpla adăugare a bunurilor și serviciilor în coșul de cumpărături nu echivalează cu finalizarea comenzii. În plus, finalizarea comenzii nu marchează momentul încheierii contractului ci doar momentul acceptării de către Cumpărător a tuturor prevederilor Contractului.

 

Cumpărătorul este responsabil pentru completarea corectă a datelor din Comandă. Prin finalizarea unei Comenzi, Cumpărătorul consimte că datele transmise în Comandă sunt corecte. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu onora Comenzile care conțin date incorecte sau incomplete.

 

În cazul în care, în termen de 14 de zile de la livrare, Cumpărătorul persoană fizică dorește să returneze bunurile comandate, acest lucru este posibil cu plata costului de transport și fără nici o explicație din partea acestuia, dar cu condiția obligatorie ca bunurile să fie încă noi. Un bun (transmisie finală, șenilă de cauciuc, rolă, sprocket, idler, șenilă metalică, etc ) este considerat nou până în momentul montarii acestuia pe un utilaj. După montare, stornarea unui bun se poate face doar în condițiile prezentate în Certificatul de garanție, respectiv dacă bunul prezintă defecte de fabricație și a fost acceptat la garanție în urma expertizei efectuata de catre reprezentantul fabricantului acelui bun. Contravaloarea bunurilor noi returnate va fi platită de catre Vânzător în contul bancar al Cumpărătorului în termen de maxim 14 zile de la data recepției bunurilor la sediul Vânzătorului.

 

În cazul imposibilității onorării unei comenzi (lipsă stoc), Vânzătorul se obligă să notifice prin e-mail Cumpărătorul de lipsa de stoc și să returneze contravaloarea bunurilor achitate în avans de către Cumpărător în termen de maxim 7 zile de la data notificării.

 

 1. Confidențialitate

Prin accesarea Site-ului, Cumpărătorul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal și că este în cunoștință de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Vânzătorul garantează, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului și dreptul acestuia la protecția vieții private.

 

Informațiile furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului și vor fi utilizate de către Vânzător în relațiile cu partenerii de afaceri doar în scopul îndeplinirii obligațiilor Contractului.

 

 1. Publicitate

La crearea unui cont pe Site, Cumpărătorul are opțiunea de a alege dacă dorește să primească Newslettere din partea Vânzătorului. Cumpărătorului poate modifica oricând această opțiune prin contactarea Vânzătorului. Renunțarea la primirea de Newslettere se poate face și prin accesarea link-ului destinat acestui scop din cadrul oricui Newsletter.

 

 1. Garanția

Toate Bunurile comercializate pe Site sunt noi, provin din surse autorizate de fiecare producător în parte și beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația în vigoare și politica comercială a producătorilor.

 

După emiterea unei Comenzi, Cumpărătorul va primi un certificat de garanție care conține toate detaliile cu privire la modul cum se asigură garanția. Vânzătorul va pune certificatul de garanție la dispoziția Cumpărătorului pe suport de hârtie în momentul livrării Bunurilor la adresa acestuia sau, la solicitarea Cumpărătorului, în format electronic prin e-mail la adresa din Comanda sau la o altă adresă specificată de către Cumpărător.

 

În cazul constatării unui defect la un Bun achiziționat de pe Site, Cumpărătorul va anunța Vânzătorul cu privire la situația apărută. Vânzătorul are obligația să transporte pe cheltuiala sa bunurile defecte și să prezinte un răspuns Cumpărătorului în termen de maxim 15 zile de la data când a luat la cunoștință despre lipsa de conformitate.

 

 1. Termene și penalități

Atunci când bunurile din Comandă sunt în stocul local al Vânzătorului, termenul normal de livrare la adresa Cumpărătorului este de una sau doua zile lucrătoare pentru localitațile reședință de judeș, trei sau patru zile lucrătoare pentru localitățile secundare și se poate prelungi în situații excepționale până la o săptămână. În cazul în care nu se poate respecta termenul de livrare, Vânzătorul are obligația de a anunța în cel mai scurt timp posibil Cumpărătorul asupra noului termen de livrare.

 

În cazul în care Cumpărătorul depășește termenul de plată din Contract, acesta este obligat la plata unei penalități de 0.5% pe zi din suma datorată.

 

În cazul în care Comanda nu conține date de facturare sau de livrare complete și corecte, termenul de livrare a Comenzii începe din momentul în care Cumpărătorul pune la dispoziția Vânzătorului informațiile corecte sau care lipseau.

 

Pentru Comenzile achitate cu Ordin de plată, termenul de livrare se calculează începând cu ziua intrării în contul Vânzătorului a contravalorii bunurilor și serviciilor comandate.

 

 1. Facturare – Plăți

Prețurile bunurilor și serviciilor sunt cele afișate pe Site pentru fiecare produs în parte. Costul final al Comenzii include valoarea bunurilor și serviciilor comandate și, acolo unde este cazul, costul de livrare până la adresa specificată de către Cumpărător.

 

Achitarea Comenzii se poate face ramburs la curier sau cu Ordin de plată înainte de livrare. Cumpărătorul are posibilitatea de a opta pentru una dintre aceste metode de plată înainte de finalizarea unei Comenzi.

 

Termenul de plată depinde de metoda de plată aleasă de către Cumpărător. Comenzile cu plata ramburs se vor achita la livrare iar Comenzile cu plata cu Ordin de plată se vor achita înainte de a fi expediate de către Vânzător, dar nu mai târziu de termenul de 7 zile de la data emiterii Comenzii. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu onora comenzile achitate după expirarea celor 7 zile de la data emiterii.

 

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și serviciile livrate și are obligatâția de a transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii în format electronic la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Comandă.

 

 1. Livrarea

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și trasmiterea documentelor însoțitoare (factură fiscală, certificat de garanție, documente de livrare) pe un mediu durabil.

 

Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor doar pe teritoriul României în zona de acoperire a transportatorului.

 

Transportul se face pe riscul clientului. Comanda se consideră livrată în momentul înmânării ei către transportator. CTH Driving Solutions nu poate prelua răspunderea pentru întarzierile, pierderile sau distrugerile cauzate de către transportator.

 

Cumpărătorul are obligația de a verifica bunurile și serviciile în momentul livrării și de a le recepționa doar dacă acestea corespund specificațiilor din Comandă. Lipsa de conformitate poate fi constatată numai în momentul livrării bunurilor, în prezența reprezentantului firmei de curierat și va fi luată în calcul doar în urma încheierii de către Curier a unui Proces Verbal de constatare a lipsei de conformitate.

 

În cazul lipsei de conformitate la livrare, Vânzătorul are obligația de a aduce la conformitate în termenul legal și pe cheltuiala sa bunurile constatate ca fiind neconforme.

 

 1. Dreptul de retragere

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Cumpărătorul persoană fizică beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și suportând doar costurile directe legate de returnarea produselor. Acest drept nu se aplică Cumpărătorilor persoane juridice.

 

Vănzătorul are obligația să ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără intârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din Contract a Cumpărătorului.

 

 1. Răspunderea

Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzator, în nici într-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Cumpărătorului în urma neîndeplinirii de către Vânzător a obligațiilor sale din Comandă și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și serviciilor după livrare.

 

Vânzătorul răspunde în fața Cumpărătorului exclusiv în limita sumei primite de la acesta pentru achiziția bunului.

 

 1. Prețul derizoiru și alte erori de afișare

Vânzătorul face eforturi de a afișa cât mai corect și complet prețurile, stocurile și caracteristicile bunurilor prezentate pe Site. Cu toate acestea, în anumite situații excepționale, din motive tehnice, prețurile și/sau caracteristicile afișate pot fi eronate. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula orice comandă care conține bunuri cu preț derizoriu, care au caracteristici eronate și/sau care nu sunt în stoc. Vânzătorul se obligă să anunțe Cumpăraătorul asupra erorii în cel mai scurt timp posibil de la constatarea acesteia.

 

 1. Modificări

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Document, noile prevederi intrand în vigoare de la data afișării pe Site.

 

 1. Forța majoră

Niciuna din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

 

 1. Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române, Eventualele litigii apărute între Societarea Comerciala CTH Driving Solutions și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la un consens pe această cale, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Iași.

 

 1. Dispoziții finale

Prevederile acestui Document sunt considerate ca acceptate integral și necondiționat de către Cumpărător odată cu finalizarea unei Comenzi pe Site.