Politica de confidențialitate

Scopul prezentei Politici este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal. Protecția datelor este o prioritate pentru SC CommaTECH SRL în calitate de proprietar al www.transmisiefinala.ro, care respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de comenzi online. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC CommaTECH SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate de clienții noștri. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protectie a datelor specifice țării în care opereaz www.transmisiefinala.ro. Prin intermediul acestei Politici compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul pentru care colectăm și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, SC CommaTECH SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale.

SC CommaTECH SRL cu sediul social in Iași, Romania, Str. Victor Babeș 3A , număr de ordine la Registrul Comerțului J22/1940/2008 și cod unic de înregistrare fiscală RO24076537 este operatorul acestui site: www.transmisiefinala.ro. Orice persoană vizată ne poate oricând contacta în mod direct cu orice întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: info@cthparts.ro

 1. Definitii

Prezența Politică are la bază Regulamentul precum și oricare și toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosită. În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni:

 1. Date personalesau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoana vizată).
 2. Persoana vizata– reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabila. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale,
 3. Prelucrarea– orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
 4. Restricția prelucrării– se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor.
 5. Crearea de profiluri– se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța în muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice.
 6. Pseudonimizarea– este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încat datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile,
 7. Operatorsau operator responsabil pentru prelucrare – este persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre,
 8. Destinatarul– este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi vazute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi in conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrării.
 9. Terța parte– este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrator și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate să prelucreze date personale.
 10. Consimțământ– consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

Scopul colectării datelor

Scopul colectarii datelor este în primul rând de confirmare și procesare a comenzilor. Pentru a putea procesa comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare și un număr de telefon valid. Utilizăm aceste informații pentru a procesa comanda și a vă putea contacta dacă este necesar. În cazul în care se dorește crearea unui cont pe site-ul www.transmisiefinala.ro este necesară furnizarea unei adrese de e-mail valide. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru  livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul de a oferi aceste date determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

SC CommaTECH SRL colectează date cu caracter personal pentru următoarele:

 • Recepționarea de comenzi plasate prin mijloacele electronice
 • Procesarea comenzilor plasate prin mijloace electronice
 • Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
 • Încasarea contravalorii produselor în sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plăți cu cardul
 • Procesarea retururilor
 • Soluționarea reclamațiilor / garanțiilor
 • Informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor
 • Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate
 • Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail)
 • Realizarea statisticilor în ceea ce privește monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului

Terții care au acces la datele colectate sunt:

 • Transportatorii: Urgent Cargus SA, Fan Courier SRL, GLS, TNT, DHL
 • ​Procesatorii de plăți: Netopia – MobilPay, ING Bank
 • Serviciile de email marketing​: MailChimp
 • Platforma de gestiune și facturare: SmartBill
 • Firma de contabilitate
 • Firma de publicitate pe Google AdWords și Facebook
 • Firma de logistică si fulfillment
 • Marketplaceurile cu care colaborăm: Amazon, eMag, Bizoo, Autovit, Olx, Lajumate.ro, okazii.ro

Datele colectate sunt: adrese IP, adrese email, adrese poștale, numere de telefon, serii și numere CI

Utilizarea datelor cu caracter personal

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obtinem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. SC CommaTECH SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor; www.transmisiefinala.ro. se angajază să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politica firmei: www.transmisiefinala.ro si SC CommaTECH SRL, nu incurajează SPAM-ul, nu vinde datele de contact ale clienților (persoane fizice sau juridice), nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Prin accesarea Site-ului și plasarea unei comenzi online pe www.transmisiefinala.com, cumpărătorul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal și că este în cunoștință de cauză, că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, precum și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.transmisiefinala.com adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.transmisiefinala.com. Pentru a șterge informațiile din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru telefonic sau prin e-mail la adresa info@cthparts.ro.

Pe baza unei cereri transmise către adresa info@cthparts.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoștințeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită);
 • dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de a se adresa justiț

Modalitatea de exercitare a drepturilor utilizatorilor enumerate mai sus este prin e-mail, la adresa info@cthparts.ro